Taraflar

Satıcı: Vildan Akbaş

(Bu sözleşmede www.vidilaccessories.com olarak tanımlanacaktır.)

ADRES: Kartaltepe Mah. Başarı Sokak No:14/5 Bakırköy / İstanbul
E-MAİL: info@vidilaccessories.com

WEB ADRESİ: www.vidilaccessories.com

ALICI:—————-

(Bu sözleşmede Müşteri olarak tanımlanacaktır.)

ADI SOYADI:

ADRES:——————-

TELEFON:—————

E-MAİL:——————-

WEB ADRESİ:———-

Müşteri sözleşmenin konusu olana ürünün temel özellikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve internet – elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini beyan eder.

Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasını www.vidilaccessories.com ‘a ulaştırılmış olması ve bedelinin Müşteri‘nin tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, www.vidilaccessories.com ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

İşbu sözleşme, müşteri tarafından imzalanıp www.vidilaccessories.com ‘a ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

SÖZLEŞMENİN KONUSU:

www.vidilaccessories.com ile Müşteri arasında: Vidil Accessories ait www.vidilaccessories.com adresinden elektronik ortamda Müşteri ile karşı karşıya gelinmeksizin yapılan alışverişleri ve malın Müşteri’ye teslimi veya ifası ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanunun; Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülükleri, iş bu sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır.

SÖZLEŞME KONUSU MAL / HİZMET:

Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, markası, modeli, rengi, adedi, satış bedeli ve ödeme şekli www.vidilaccessories.com adlı internet sitesindeki ürün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde, işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada ve aşağıda belirtildiği gibi olup, bu vaatler …/…/… tarihine kadar geçerlidir.

Mal / Ürün /Hizmet Türü:………………..

Marka / Model / Renk:…………………….

Adedi:………………………………………….

Ödeme Şekli ve Planı: …………………..

Tüm Vergiler Dahil Peşin Fiyatı:………..

Peşinat Tutarı:……………………………….

Vadeye Göre Faiz ile Birlikte Ödenecek Toplam Satış Fiyatı:……………………

Faiz Miktarı:…………………………………………..

Faizin Hesaplandığı Yıllık Oran:…………………..

Kargo Ücreti:………………………..

Teslimat Adresi:……………………….

Teslim Edilecek Kişi:……………………

Fatura Adresi:……………………………

GARANTİ ŞARTLARI:

www.vidilaccessories.com satışa sunulan tüm ürünler garanti belgesi ile birlikte Müşteri’lere iletilmektedir. Aksi belirtilmediği sürece ürünlerin garanti süresi iki yıldır. Yetkili servis dışında gerçekleştirilen tamir ve/veya bakım işlemleri sonucu meydana gelen hasarlar garanti kapsamı dışındadırwww.vidilaccessories.com adlı internet sitesinden ürün satın alınması, yukarıda ilan edilmiş hüküm ve şartların kabul edildiği anlamına gelmektedir.

TESLİMAT:

www.vidilaccessories.com satışa sunduğu mal veya hizmetin Müşteri tarafından sipariş edilmesi ve söz konusu mal/hizmetin sipariş tarihi itibariyle ilan edilen bedelinin Müşteri tarafından www.vidilaccessories.com’ın havuz hesabına yatırılması halinde, www.vidilaccessories.com satın alınan ürünü/ürünleri Müşteri’ye veya bildirdiği kişiye teslimatı için işbu sözleşmenin ve ön bilgilendirme belgesinin imzalı nüshasının www.vidilaccessories.com’a ulaştırılmış olması ve bedelinin Müşteri’nin tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır.

Teslimat; stokun müsait olması ve mal veya hizmet bedelinin www.vidilaccessories.com havuz hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Sözleşme konusu olan ürün stok da yok ise üretim süreci iki haftadır, üretim sonrası yasal otuz günlük süre ve bu süreye ek olarak durumun gereklerine göre kullanılacak on günlük ek süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Müşteri’nin yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak açıklanan süreler içinde Müşteri’ye veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir. Müşteri tarafından herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, www.vidilaccessories.com mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Sözleşme konusu mal/hizmet Müşteri’den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden www.vidilaccessories.com sorumlu tutulamaz.

Sözleşme konusu mal/hizmetin Müşteri’ye teslimi aşamasında dağıtım hizmetini üstlenen kuruluşun/firmanın karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen mal/hizmetin Müşteri’ye teslim edilememesinden ötürü www.vidilaccessories.com’ın sorumluluğu bulunmamaktadır.

TESLİMAT MASRAFLARI:

Müşteri’nin; www.vidilaccessories.com alan adlı internet sitesinden sipariş verdiği mal ve hizmetlerin teslimat masrafları Müşteriye  aittir.300 tl ve üstü siparişlerde firmamız kargo ücretini ödemektedir. www.vidilaccessories.com dilediği zaman teslimat masraflarının karşılanması konusunda değişiklik yapabilir. Bu durumda kargo taşıma bedelleri taşıyıcı firmanın liste fiyatları geçerli olacaktır ve her türlü ürünün desi ve ağırlığına göre değişkenlik gösterir.

MÜŞTERİNİN CAYMA HAKKI:

Müşteri’nin, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin malı teslim aldığı veya malın gösterdiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı reddederek/iade ederek sözleşmeden cayma hakkı vardır. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde Satıcı’ ya bu hakkın kullanıldığını elektronik posta veya iadeli taahhütlü mektup ile bildirimde bulunulması gereklidir. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen ürünün Satıcı’ ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur. Fatura aslı gönderilmezse Alıcıya ürün bedeli, KDV ve varsa diğer yükümlülükler iade edilmez. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden on dört (14) gün içinde mal/hizmet bedeli Alıcıya iade edilir. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli Müşteriye aittir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak hazırlanan ya da tasarlanan ürünler,

Alıcı’nın isteği doğrultusunda boyutu, rengi ya da tasarımında herhangi bir değişiklik ya da ilave yapılan ürünlerde,

Etiketi, ambalajı ya da kutusu hasara uğramış ürünlerde,

Yeniden satışı mümkün olmayan ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz.

MÜŞTERİ’ NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Müşteri, satışa konu mal/hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. Satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında malı sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

Müşteri mal teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduğunu, imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini şimdiden kabul ve taahhüt etmiştir.

Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, müşteriye aittir. Mal/hizmetin tesliminden sonra Müşteri’ye ait kredi kartının Müşteri’nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini www.vidilaccessories.com’a ödememesi halinde, Müşteri kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (üç) gün içinde teslimat giderleri Müşteri’ye ait olmak üzere www.vidilaccessories.com’a geri göndermekle yükümlüdür.

Ürün teslimatı aşamasında, kargo görevlisi Müşteri’nin siparişte kullandığı kredi kartını ve kimlik (Nüfus Cüzdanı ya da Ehliyet gibi) gördükten sonra faturayı imzalattırıp ürünü teslim eder. Kargo ile gerçekleştirilen ürün teslimatı sürecinde Müşteri sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise Müşteri’ye kargo elemanı tarafından ziyaret notu bırakılır. Müşteri üç gün içinde ziyaret notu üzerindeki araması gereken telefon numarasını aramadığı takdirde teslimat aynı adrese Müşteri tarafından karşılanacak ücret karşılığı gerçekleştirilir.

Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, ürünü kendisine teslim eden kişinin “ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair “ ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını Müşteri şimdiden kabul ve taahhüt etmiştir.

Müşteri, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir, doğacak masrafları ve vekalet ücretini Müşteri’ den talep edebilir ve her koşulda Müşteri’nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Müşteri, borcun gecikmeli ifasından dolayı www.vidilaccessories.com’ın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

www.vidilaccessories.com üzerinden alış-veriş yapabilmek için en az onsekiz yaşında olmak gerekmektedir. İşbu sözleşmenin teyidi Müşteri’nin onsekiz yaşından büyük olduğunu onayladığı anlamına gelmektedir.

Tüm iletişim ücretleri Müşteri’ye aittir. Müşteri bu hususları şimdiden kabul ve taahhüt etmiştir.

www.vidilaccessories.com’ın HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

www.vidilaccessories.com, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

www.vidilaccessories.com, Müşteri’nin kişisel ve kredi kartı bilgilerini TC. Kanun ve Yönetmeliklerine, genel ahlak ve toplumsal kurallarına aykırı bir şekilde kullanmamayı, hukuki işlemler haricinde 3. kişilerle paylaşmamayı taahhüt eder. Ancak bu bilgiler, www.vidilaccessories.com internet sitesinin kendi bünyesinde, Müşteri profili belirlemek ve istatiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilir.

www.vidilaccessories.com Müşterilerin www.vidilaccessories.com internet sitesinden yaptıkları alış-veriş esnasında sanal ortamda bıraktıkları izleri/bilgileri (cookies) üçüncü kişiler ile paylaşmamayı taahhüt eder.

www.vidilaccessories.com , dizgi ve sistem hatası kaynaklı fiyat ve içeriklerden sorumlu değildir ve bu hatalarla ilişkili siparişleri iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.

www.vidilaccessories.com’da yayınlanan her türlü içeriği ( fiyat, görsel öğeler ve diğer tüm bilgiler ) önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

VAATLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ:

Listelenen ve siteden ilan edilen fiyatlar KDV dahil satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve diğer tüm vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

SÖZLEŞEM TARİHİ:../../…..

TARAFLAR ARASINDAKİ YAZIŞMALARI İSPAT:

Üye bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda www.vidilaccessories.com’a ait defter kayıtlarıyla ve bilgisayar kayıtlarının HMK anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirtilen www.vidilaccessories.com kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

UYGULANACAK HÜKÜMLER:

Tarafların ilişkilerinde karşılıklı rızaları ile yaptıkları iş bu sözleşme hükümleri, birinci derecede öncelikli olarak uygulanır. Sözleşmenin uygulamasında, matlaplar madde metnine dahildir. Bu sözleşmede hüküm bulunmayan durumlarda ikinci sırada, mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır.

Anlaşmanın ekleri, fiyat listeleri, ileride yapılacak sipariş protokolleri bu anlaşmanın ayrılmaz parçalarıdır.

Bu sözleşmenin herhangi bir hükmü yürürlükteki kanun ve nizamla çatışırsa veya herhangi bir şekilde adli veya idari bir merci tarafından iptal edilirse, sözleşme bütünüyle geçerliliğini koruyacak ancak çelişen veya iptal edilen hüküm sözleşmeden çıkarılmış sayılacaktır. Bu durumda taraflar yapılmış sözleşme çerçevesinde müzakere yaparak maddeyi yenileyebilirler.

MÜCBİR SEBEPLER:

İlgili makamlardan alınacak belge ile tevsik edilmek kaydıyla fiili savaş, istila, isyan halleri, grevler, lokavtlar, yangın, doğal afet, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, kötü hava koşulları ve sair mücbir sebeplerin varlığı veya bunlardan doğacak olan sonuçların işin icrasını engellemesi, menetmesi veya geciktirmesi halinde www.vidilaccessories.com yükümlülüklerinden herhangi birini geç, eksik veya hiç yerine getirememekten dolayı sorumlu değildir. Bu hallerde www.vidilaccessories.com temerrüde düşmüş addedilemeyecek, herhangi bir isim altında www.vidilaccessories.com’dan tazminat talep edilmeyecektir ve teslim süreleri bu mücbir sebeplerin varlığı ve etkisinin sürdüğü sürece cezasız uzatılacaktır.

www.vidilaccessories.com mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Müşteri’ ye bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Müşteri, söz konusu siparişin iptal edilmesini veya sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini veya teslimat süresinin, engelleyici durumun ortadan kalmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Müşteri’nin siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 gün içinde kendisine ödenir.

FESİH:

www.vidilaccessories.com dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir.

YETKİLİ MAHKEME:

İş bu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından aralık ayı içerisinde ilan edilen değere kadar alıcı veya satıcının yerleşim yerindeki Kaymakamlık bünyesinde bulunan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise İstanbul Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İSTEK ve ŞİKAYETLER:

www.vidilaccessories.com hakkında sormak istediklerinizi ya da varsa şikayetlerinizi Kartaltepe Mah. Başarı Sokak No:14/5 Bakırköy / İstanbul adresindeki 0 (544) 225 13 05 numaralı telefona bildirebilirsiniz.